Programma
UITNODIGING GESPREKSAVOND
ROMA: UITSLUITING EN DOELGROEPGERICHT WERKEN
Vele overheids- en middenveldorganisaties komen in aanraking met cliënten uit de Roma-gemeenschap. We denken aan verschillende domeinen: wonen, onderwijs, werk, verblijfssituatie, jeugdzorg, psychiatrie, outreach-werkingen en dienst en hulpverlening in ruime zin. Vaak rijzen hierbij vragen, moeilijkheden en assumpties als het aankomt op begrip van de diverse noden, socio-economische en culturele achtergronden van deze etnische minderheidsgroep en bij de eventuele wenselijkheid van een ‘gespecialiseerde’ aanpak (zij het geďnstitutionaliseerd of op het niveau van individuele werkingsrelaties en communicatie).

Op
21 februari 2019 organiseert de vzw SEER (Social Enhancement and Empowering of Roma) in samenwerking met Universiteit Gent een avond gericht op praktijkmedewerkers en academici die begaan zijn met deze doelgroep.

Twee aspecten komen hierbij aan bod: enerzijds stellen we de
werking van vzw SEER voor met als oprichters Olga Petinseva, Charlotte De Kock, Janette Danyiova, Isabelle Quintens en Dirk Dryssinck, anderzijds zullen de aanwezigen een voorstelling kunnen bijwonen van het boek De Tandwielmethodiek (geschreven door de experte Janette Danyiova en uitgegeven bij Garant) waarop de werking van SEER is gebaseerd.

Vzw SEER is ontstaan als reactie op de veelvoorkomende vragen en moeilijkheden binnen zowel de Roma doelgroep als in de diensten die hiermee in contact komen. De steeds groter wordende vraag naar een specifiek aanbod voor ondersteuning heeft de oprichters van vzw SEER ertoe aangezet om op ondernemende en ambitieuze wijze deze uiteenlopende vragen te beantwoorden aan de hand van een specifieke methodiek op maat van de doelgroep.
Vzw SEER wil met de ‘Tandwielmethodiek’
de diensten in verschillende sectoren ondersteunen via vormingen, workshops, inter- en supervisie.

Met de ‘Tandwielmethodiek’ worden vanuit een herstel- en krachtgerichte visie handvatten aangereikt aan iedereen die de Roma-gemeenschap wil ondersteunen in hun vaak schrijnende leefomstandigheden. De methodiek focust op de specifieke kwetsbaarheden en de maatschappelijke positie van de etnische minderheidsgroep Roma.

Het boek waarin de ‘Tandwielmethodiek’ wordt uiteengezet geeft inzichten in de collectieve rugzak van de Roma die veelal onbekend blijft voor de omgeving. De analyses in dit boek nemen de lezer mee in de leefwereld van binnenuit en werpen zo licht op de vaak gekwetste binnenkant van de Roma minderheidsgroep. De narratief- en krachtgerichte aanpak, maakt dit boek ook duidelijk dat de problematiek van de Roma dient benaderd te worden vanuit diepgaande inzichten in generatiearmoede. De valkuilen waarmee de professionele actoren, werkzaam met de doelgroep te maken krijgen, worden in dit boek samen met ondersteunende inzichten voor alternatieve benaderingswijzen besproken.

De voorstelling wordt ingeleid en gekaderd vanuit wetenschappelijk
onderzoek door
dr. Olga Petinseva (Ugent). Na de voorstelling van de werking
van de vzw SEER en van het boek van
Janette Danyiova, komt er eveneens een reactie van de filosoof, schrijver en spreker Bleri Lleshi. U bent tevens welkom op de aansluitende receptie met muziek.
17u30-18u


Verwelkoming en koffie
Introductie van de avond en reflecties uit onderzoek: generalistische aanpak of maatwerk: de uitdagingen van etnisch-culturele diversiteit.
18u-20u
Dr. Olga Petinseva
UGent & voorzitter SEER vzw
Vzw SEER: uitdagingen, methodiek, aanbod
Janette Danyiova & Isabelle Quintens
mede-oprichters vzw SEER
Voorstelling van het boek ‘De Tandwielmethodiek’ (Garant)
Janette Danyiova
auteur en Roma expert
Reflecties
Bleri Lleshi
Filosoof, schrijver en spreker
20u-22u

Receptie met muziek door Gypsy Jazz
Het evenement vind plaats op 21 februari 2019 in het Auditorium C van de Faculteit Recht en Criminologie (Ugent), Universiteitstraat 6, Gent.

U bent van harte welkom!
Deelname is gratis maar we verzoeken alle aanwezigen
zich
aan te melden via e-mail: info@seervzw.be ten laatste op 15 februari 2019 (met vermelding van naam, organisatie, aantal aanwezigen en al dan niet uw aanwezigheid op de receptie).